ورود به سامانه مدیریت اطلاعات دانشگاه فنی و حرفه ای (سماد)


به اطلاع می رساند :

  1. 1 - در صورتیکه با شماره دانشجویی مبداء امکان ورود ندارید، لطفاً با شماره دانشجویی مقصد وارد شوید و طبق راهنمای درج شده در صفحه شخصی خود نسبت به ویرایش مرکز محل تحصیل و شماره دانشجویی خود اقدام فرمایید.
  2. 2 - درصورتیکه کد ملی شما با صفر شروع می شود لطفاً هر دو حالت را امتحان نمایید (باصفر و یا بدون صفر).